KS Praha logo
CZ
CZ EN

Kázání na hoře XVII. – Těsná brána

Do Božího království vede úzká cesta, která nemusí být vždy nejpohodlnější. Zkoumejme ovoce našich rozhodnutí, nenechme se oklamat a nechoďme snazšími cestami, které nevedou k cíli.

KazatelVáclav Kordula Datum kázání 17. 9. 2023 Biblický verš Mt 7,13-29
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
15:51

Další podobná kázání

Připomenutí

Církev, vztahy věřících Následování Krista

Úkolem starších a vedoucích je připomínat, kam jdeme a jaké jsou naše vize, cíle, strategie,cesty; promýšlet, jak to navléct, aby Boží království rostlo. V nás, ve vás, kolem nás. Pojďme si připomenout, s čím byl region Hostivař ustanoven v roce 2014.

KazatelJosef Hejnic Datum kázání 21. 4. 2024 Biblický verš 1Te 5,14-24; 2Pt 1,12-15; Sk 4,31-4; Iz 40,25-31; 1K 15,41; 1K 14,1
Stáhnout MP3 Poslechnout

O hřivnách

Bůh, Kristus, Duch svatý Následování Krista Poslední doba, druhý příchod

Pokus o přenesení tohoto podobenství z antické doby do současnosti.

KazatelVáclav Kordula Datum kázání 14. 4. 2024 Biblický verš Mt 25,14-30; L 19,11-27
Stáhnout MP3 Poslechnout

VZKŘÍŠENÝ!

Následování Krista O Bibli Šíření Božího království

Pojďme se na příběh vyvrcholení pozemské cesty Pána Ježíše podívat očima jeho současníků a připomeňme si důvod radosti i úkol, kvůli němuž jsme tady.

KazatelJosef Hejnic Datum kázání 31. 3. 2024 Biblický verš J 20; 2K 5,16-20; 1Te 4,9-18
Stáhnout MP3 Poslechnout