KS Praha logo
CZ
CZ EN

O hřivnách

Pokus o přenesení tohoto podobenství z antické doby do současnosti.

KazatelVáclav Kordula Datum kázání 14. 4. 2024 Biblický verš Mt 25,14-30; L 19,11-27
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
25:27

Další podobná kázání

Přijímat Boží lásku

Bůh, Kristus, Duch svatý

Jak vnímáme Boží lásku? Co pro nás znamená? Na tyto otázky i na to, jak přijímat svojí hodnotu, kterou máme v Kristu, Martina odpoví.

KazatelMartina Vedralová Datum kázání 28. 1. 2024 Biblický verš Mt‬ ‭22,37‭-‬39;‬ ‭‭L‬ ‭23,34;‬ ‭‭Ř‬ ‭5,8
Stáhnout MP3 Poslechnout

Večeře Páně

Bůh, Kristus, Duch svatý Následování Krista O Bibli

Večeře Páně je určité divadlo, které působí na různé smysly každého z nás, proč bychom ji ale měli slavit? Co všechno toto divadlo symbolizuje?

KazatelMichal Klesnil Datum kázání 19. 11. 2023 Biblický verš Ex 12; L 22; Mk 14; Zj 19,7; 1K 11; Žd 10
Stáhnout MP3 Poslechnout

Máme mysl Kristovu?

Bůh, Kristus, Duch svatý Následování Krista

Žijeme ve světě, který stále více vykazuje znaky poslední doby. Ovlivňuje Církev, která ale má mít vliv na svět. Projevuje se to ve způsobu našeho myšlení, v pohnutkách našich rozhodnutí a činů. Dovolme si být v něčem onou nepřizpůsobivou menšinou a uchovat si Kristovu mysl.

KazatelJosef Hejnic Datum kázání 15. 10. 2023 Biblický verš Mk 11,12-14.20-26; 1K 2,6-16 ; Ř 12,1-2
Stáhnout MP3 Poslechnout