KS Praha logo
CZ
CZ EN

Proroci v církvi

Nezařazené Uživatel Tereza Hejnicová Kalendář 18.1.2020

„Prorokuj nám, Mesiáši, kdo je ten, který tě uhodil?!“ Posměšná slova vyřčená na Ježíšův účet v době, kdy se blížila jeho smrt a přední náboženští vůdci tehdejší doby se ho chystali ukřižovat. Ježíšovou smrtí ale proroci nevymřeli, právě naopak. Jeho oběť – smrt na kříži – nám přinesla vykoupení a naději na očištění od hříchů. A když byl Ježíš vzkříšen z mrtvých, učil své učedníky o tom, co se má stát v nejbližších dnech – že bude vylit Duch svatý, skrze kterého i oni, obyčejní lidé, rybáři a pastýři, budou prorokovat a činit divy a znamení.

Věříme, že Duch svatý je stále mezi námi. I v dnešní době Bůh mluví a ukazuje věci, které je pro nás důležité vědět, i v dnešní době je možné být svědkem zázraků. A právě tuhle dovednost – nechat se Bohem použít k nadpřirozené službě druhým – k nám přijedou již tuto neděli 19. 1. 2020 trénovat studenti kurzu Užívání duchovních darů. Přijďte si nechat posloužit a zakusit dotek Boží ruky na vlastní kůži!

A pokud to nestihnete tuto neděli, nevadí. I na „obyčejných bohoslužbách“ se najdou tací lidé, kteří se za vás rádi budou modlit a rádi dají prostor Bohu, aby skrz ně mohl jednat ve Vašem životě. Přijďte tedy kteroukoliv jinou neděli kromě první v měsíci v 15:30 na bohoslužby v Boloňské 310 a zakuste Boží moc v praxi!