KS Praha logo
CZ
CZ EN

Štědrá bohoslužba za námi

Nezařazené Uživatel Tereza Hejnicová Kalendář 18.1.2020

Již tradičně jsme se 24. prosince před polednem sešli s Obcí baráčníků v čele s panem starostou, Aktivními seniory Praha 15 a hasiči z Horních Měcholup, abychom společně, tak, jak to ke Štědrému dni patří, oslavili narození Ježíše. Každý přispěl svým dílem – hasiči výstavbou zázemí a ohněm na ohřátí, Obec baráčníků svařeným vínem a čajem, Aktivní senioři nejrůznějšími druhy cukroví, pan starosta tradiční bramboračkou a my, křesťané, tak, jak to umíme nejlépe – bohoslužbou pod širým nebem. A protože nám počasí přálo, sešlo se tam na Veronském náměstí k té velkolepé oslavě narozenin Ježíše na 200 lidí.

Společně jsme si připomněli, že Ježíš přišel proto, aby nám umožnil smířit se se svým Stvořitelem. Přišel proto, aby smazal lidskou špínu a umožnil nám zaplnit prázdné místo v srdci každého člověka, který se s Bohem osobně nezná. Proto je narození někoho před 2 000 lety pro nás v postmoderní době stále aktuální. Jeho nabídka platí dodnes – kdo vyzná Ježíše jako svého Pána a uvěří, že na kříži umřel právě za jeho hříchy, bude zachráněn. A že Ježíš nezůstal v hrobě, ale vstal z mrtvých a žije dodnes, to bude důvodem k radosti zase o Velikonocích.

Po připomenutí těchto velkých událostí jsme společně zazpívali několik koled, naplnili svá bříška dobrotami a rozešli se každý do svých domovů oslavit tuto radostnou novinu se svými nejbližšími.