KS Praha logo
CZ
CZ EN
KS Praha – Region Hostivař

KS Praha – Region Hostivař

Jsme společenství křesťanů, kteří chtějí dát ve svém životě prostor Bohu. Tvoříme tým nadšených lidí, kteří neváhají společně podniknout dobrodružství pro Boží království. Přijďte odhalit tajemství tohoto dobrodružství, zažít život v týmu a poznat, o co v Božím království vlastně jde!

Klub Varta

Klub Varta

  • GPS
    Boloňská 310, Praha 15
  • datum
    Každou neděli (kromě první v měsíci) v 15:30.
  • Děti
    Péče o děti je zajištěna.

Události v regionu

Novinky v regionu

Proroci v církvi

„Prorokuj nám, Mesiáši, kdo je ten, který tě uhodil?!“ Posměšná slova vyřčená na Ježíšův účet v době, kdy se blížila jeho smrt a přední náboženští vůdci tehdejší doby se ho chystali ukřižovat. Ježíšovou smrtí ale proroci nevymřeli, právě naopak. Jeho oběť - smrt na kříži - nám přinesla vykoupení a naději na očištění od hříchů....

Kalendář 18. 1. 2020

Štědrá bohoslužba za námi

Již tradičně jsme se 24. prosince před polednem sešli s Obcí baráčníků v čele s panem starostou, Aktivními seniory Praha 15 a hasiči z Horních Měcholup, abychom společně, tak, jak to ke Štědrému dni patří, oslavili narození Ježíše. Každý přispěl svým dílem – hasiči výstavbou zázemí a ohněm na ohřátí, Obec baráčníků svařeným vínem a...

Kalendář 18. 1. 2020

Kazání z regionu

Nepřísahejte

Kázání na regionu Hostivař

Biblický verš Mt 5:33-37, Mt 23:16-22
Kalendář 14. 2. 2020
Logo
Region je součástí Sboru Křesťanské společenství Praha