KS Praha logo
CZ
CZ EN

Dětské programy

Dětem se pravidelně věnujeme v Křesťanském společenství Praha, regionu Hostivař od vzniku v roce 2012.

Navazujeme na dlouholetou tradici mateřského sboru KS Praha, který pořádal akce pro děti a mládež již před rokem 2000 – pravidelná setkání pro děti, dětský tábor Beránek, tábor Levitů, mládežnický tábor Teencamp, setkání pro mladé Dorost (12-15), Porost (15-18) a Odrost (18-23).

Začínali jsme s pravidelnými programy pro děti v rámci nedělních bohoslužeb. Na setkání se děti seznámily s klasickými biblickými příběhy na které navázaly tvořením na dané téma.  V roce 2012 jsme také pořádali první zábavné odpoledne pro děti a rodiče na Den dětí.

V roce 2013 jsme programy rozšířili i pro děti z rodin mimo naše společenství s názvem „Bible zábavně“, s pracovním názvem Dětský klub.

Několik fotek z programu naleznete ve fotogalerii (omluvte horší kvalitu):

http://kshostivar.cz/fotogalerie/nggallery/fotky-1/detsky-klub

Navázali jsme Dětským dnem s tématem Pouť. O rok později (2014) probíhal již Den dětí velkolepěji („Věda není nuda“) na zahradě Toulcova dvora se scénkami, poučnými stanovišti a zajímavými pokusy. Víc se můžete dočíst v článku „Jak bylo na Dětském dnu (2014)“.

http://kshostivar.cz/fotogalerie/nggallery/fotky-1/detsky-den-2014

Vzhledem k tomu, že děti nejsou dětmi navždy, jsme v září 2014 rozběhli mládežnickou skupinku. Jde o setkání pro mladé od cca 11-12 let. Setkání probíhají pravidelně, na setkáních se mladí baví o tom, jak prožívají život, vzájemně sdílí svoje životní zkušenosti. Své nezastupitelné místo mají i více či méně vypečené hry a občerstvení. Vzhledem k tomu, že přes 3/4 účastníků jsou mladí z KS Hostivař, jsou součástí programu i písně a mladí se vzájemně modlí za svoje problémy. Příjemná forma setkání a smysluplný obsah vedl k tomu, že se skupinka rozrostla o další kamarády účastníků, kteří nepatří do KS Hostivař, ale nenechají si ujít příležitost užít si společný páteční večer.

http://kshostivar.cz/fotogalerie/nggallery/fotky-1/Ml%C3%A1de%C5%BE

K mimořádným programům (i pro děti) jsme přidali vánoční divadlo (2014, scénář a kulisy Josefa Potfajová, režii Monika Kordulová). Přes náročný nácvik a výpravu se premiéra, kde účinkovali nejen dospělí se setkala s velkým úspěchem. Hru jsme reprízovali ještě v letech 2015 (Toulcův dvůr, reportáž is nahrávkou v článku  Veselé Vánoce 2015 …) a 2016 (KD Varta).

http://kshostivar.cz/fotogalerie/nggallery/fotky-1/vanocni-predstaveni-2015

V roce 2016 jsme program pro dětský den – „Prázdniny jsou tady!“ odsunuli až na konec školního roku a pojali ho jako díkůvzdání za hladký průběh skončeného školního roku. Zopakovali jsme rozšířenou sbírku experimentů z předchozího roku. Oproti předchozímu roku byla výraznější forma stanovišť, takže si děti mohly na vědu hezky sáhnout. Podrobnosti a více fotek naleznete v příspěvku „Jak jsme se rozloučili se školním rokem„.

http://kshostivar.cz/fotogalerie/nggallery/fotky-1/Pr%C3%A1zdniny-jsou-tady-2016

Zúčastnili jsme se festivalu Zažít město jinak s dětskou aktivitou Člověče, nezlob se pro živé figurky. Info v článku Zažili jsme město jinak.

http://kshostivar.cz/fotogalerie/nggallery/fotky-1/Za%C5%BE%C3%ADt-m%C4%9Bsto-jinak-2016

3. den dětí (To to letí!) (2017) se vyprofiloval ještě více ve prospěch pokusů prováděných přímo dětmi za odborné asistence. Počet pokusů jsme zredukovali, ale ponechané pokusy měly takový efekt, že se nakonec zapojili i dospělí. Na místě byla opět stanoviště s aktivitami a vyráběním. Přečtěte si o 3. dětském dnu v článku „To to letí!„.

http://kshostivar.cz/fotogalerie/nggallery/fotky-1/Den-d%C4%9Bt%C3%AD-2017

Zažít město jinak 2017 – zopakovali jsme úspěch s „Člověče, nezlob se“, ale za mnohem suššího počasí k velké spokojenosti účastníků i organizátorů.

http://kshostivar.cz/fotogalerie/nggallery/fotky-1/Za%C5%BE%C3%ADt-m%C4%9Bsto-jinak-2017

Dosavadní práci s dětmi i nadále probíhající dětský klub jsme prezentovali na Veletrhu volnočasových aktivit 2017:

http://kshostivar.cz/fotogalerie/nggallery/fotky-1/Veletrh-volno%C4%8Dasov%C3%BDch-aktivit-2017

V květnu 2018 nás navštívila výprava dětí z Centra dětí a mládeže Teen challenge. Dětské centrum pracuje s ohroženými skupinami dětí na pražském Žižkově. Děti se zúčastnily našeho pravidelného dětského klubu, vedoucí prezentovali činnost centra a po konci setkání probíhal benefiční prodej výrobků dětí z centra, výtěžek byl použit na podporu CDM Teen challenge na Žižkově. Zpestřením odpoledne byl přátelský fotbalový zápas na nedalekém hřišti: Návštěva CDM Teen challenge v Hostivaři

http://kshostivar.cz/fotogalerie/nggallery/fotky-1/N%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bva-z-Teen-Challenge-05/2018

Dětský den v roce 2018 jsme opět posunuli na později. Zavedený program na zavedeném místě v areálu Toulcova dvora si opět našel mnoho příznivců. Přečtěte si, Jak jsme se rozloučili se školním rokem

http://kshostivar.cz/fotogalerie/nggallery/fotky-1/Rozlou%C4%8Den%C3%AD-se-%C5%A1koln%C3%ADm-rokem-2018—o%C4%8Dima-Marie

V červnu 2018 probíhaly pravidelné setkání pro děti – Dětský klub, Mládežnická skupinka a během léta jsme připravovali výtvarný kroužek Kreativní odpoledne pro začátek v září 2018.

Od podzimu 2018 funguje kroužek Kreativní odpoledne již více, než 2 roky. Děti vytvořily pod vedením Josefky mnoho povedených uměleckých děl. Nahlédnout do tvorby můžete ve fotogalerii, kde jsou zachyceny výstavy výrobků z kroužku – v lednu a prosinci 2019.