KS Praha logo
CZ
CZ EN

O regionu Hostivař

Jsme regionem (místní uskupení) křesťanského sboru Křesťanské společenství Praha.

Delší dobu se modlíme za Hostivař a okolí, kde od roku 2012 pořádáme během školního roku bohoslužby (dříve prostory v Toulcově dvoře, nyní ve Spolkovém domě Prahy 15 v Boloňské ul. 310). Také se scházíme na tzv. domácích skupinkách – většinou 2 hodinové setkání někdy během pracovního týdne večer, cca 5-10 lidí, společně si povídáme, modlíme se, čteme z Bible popř. hrajeme duchovní písně.

Mimo bohoslužby a skupinky pořádáme nepravidelně i akce na veřejnosti. Cílem je vytvořit kvalitní program, setkat se s přáteli a těmi, kdo s křesťanstvím sympatizují a dát prostor společné diskusi o otázkách života. Do této kategorie lze zařadit například Den dětí v Hostivaři, Den dospělých, různé bohoslužby venku, výlety nebo čistě neformální společné opékání/grilování.

Obecně platí, že pokud se mezi nás chcete podívat, jste zváni. Je poměrně široká možnost výběru, od úplně neformálních setkání, kde je duchovní program pouze na okraji a více se soustředíme na to užít si společný čas (vhodné pro lidi, kteří se zajímají, nemají příliš zkušeností) přes bohoslužby (srozumitelný program, duchovní obsah) až po domácí skupinky, kam se můžete přijít podívat po předchozí domluvě (vhodné pro věřící, popř. ty kdo „hledají Boha“, osobní rozhovory a modlitby, sdílení radostných i nepříjemných situací v životě, kdy se za tyto situace modlíme).

Pro KS Praha Hostivař jsou závazné hodnoty sboru KS Praha: https://www.kspraha.cz/jste-tu-poprve/

navíc jsme sepsali vizi Hostivařského regionu – vyšla spíš z historického vývoje vzniku regionu.

Cíle a vize Hostivařského regionu.

Fotky z našich akcí naleznete na Facebooku: https://www.facebook.com/kshostivar

i ve fotogalerii: http://kshostivar.cz/fotogalerie/