KS Praha logo
CZ
CZ EN

Dopřejme duši hranice.

Kázání volně navazuje na cyklus o duši (2/2024) a povzbuzuje k respektování hranic pro naší duši a k vytváření pevných vztahů. Vzorem je nám Kristus v podobenství o dobrém pastýři a varováním několik příběhů ze Starého zákona i Nové smlouvy.

KazatelJosef Hejnic Datum kázání 10. 3. 2024 Biblický verš J 10,1-21
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
48:18

Další podobná kázání

Boží království přichází na zem

Hřích, pokání, odpuštění

Bůh plánoval záchranu člověka od prvního hříchu. Celými dějinami vidíme přípravu na příchod Pána Ježíše a s jeho narozením se do naší reality prolomilo Boží království. A důležití pro to byli dva poslušní lidé, Marie a Josef.

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 17. 12. 2023 Biblický verš Gn 3,15; Dt 18,15; Mt 12,28; J 20,30-31
Stáhnout MP3 Poslechnout

Forma nebo obsah?

Hřích, pokání, odpuštění

Kázání se věnuje první části 7. kapitoly knihy proroka Jeremjáše. Příběh se odehrává pravděpodobně v prvních letech vlády judského krále Jóšijáše. Jeremjáš zde konfrontuje lid přicházející do chrámu s realitou jejich každodenního života. Samotný "Hospodinův chrám" jako stavba samotná nemá moc zachránit. Je možné držet si jen formální zbožnost bez obsahu? Jakým způsobem to, co...

KazatelJakub Hejnic Datum kázání 16. 1. 2022 Biblický verš Jr 7:1-23
Stáhnout MP3 Poslechnout

Smíření

Hřích, pokání, odpuštění

Kázání je také možno shlédnout jako video: https://drive.google.com/file/d/1W-lUH57XQIqSPcOYSnKjTz0YE67QuECn/view?usp=sharing

KazatelPeter Game Datum kázání 28. 7. 2021 Biblický verš Ko 1, 19-23
Stáhnout MP3 Poslechnout