KS Praha logo
CZ
CZ EN

Jde o duši – 2. část

Duše je jedna ze tří složek lidské bytosti. V Novém zákoně je často dávána do protikladu s duchem jako symbol starého a světského. To křesťany mnohdy vede k mylnému předpokladu, že starat se o duši je nebiblické a nekřesťanské. Ale opak je pravdou. Co se v Bibli doopravdy píše o duši? Je duše opravdu na druhé koleji za duchem? Jak stav naší duše ovlivňuje duchovní život? Jak o duši pečovat a co ji naopak ničí?

KazatelTereza Hejnicová Datum kázání 18. 2. 2024 Biblický verš Ga 5,16-23; 2Tm 3,1-13 Šipka modrá Prezentace ke stažení
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
45:54

Další podobná kázání

VZKŘÍŠENÝ!

Následování Krista O Bibli Šíření Božího království

Pojďme se na příběh vyvrcholení pozemské cesty Pána Ježíše podívat očima jeho současníků a připomeňme si důvod radosti i úkol, kvůli němuž jsme tady.

KazatelJosef Hejnic Datum kázání 31. 3. 2024 Biblický verš J 20; 2K 5,16-20; 1Te 4,9-18
Stáhnout MP3 Poslechnout

Eutanázie ano, či ne?

Následování Krista

Kontroverzní téma. Dám odpověď na otázku, zda je možné uvažovat o eutanázii a neporušit zákony ČR a nezhřešit před Bohem.

KazatelVáclav Kordula Datum kázání 24. 3. 2024 Biblický verš Sk 16,27-31; 1S 25,14-35; Jb 3,11-16; 1Kr 19,2-4; 1K 10,13; Gn 25,8; Gn 35,28-29; 1Pa 29,28; J 11,25-26; 1Tm 6,13-21; 2Tm 4,8
Stáhnout MP3 Poslechnout

Dopřejme duši hranice.

Hřích, pokání, odpuštění Následování Krista

Kázání volně navazuje na cyklus o duši (2/2024) a povzbuzuje k respektování hranic pro naší duši a k vytváření pevných vztahů. Vzorem je nám Kristus v podobenství o dobrém pastýři a varováním několik příběhů ze Starého zákona i Nové smlouvy.

KazatelJosef Hejnic Datum kázání 10. 3. 2024 Biblický verš J 10,1-21
Stáhnout MP3 Poslechnout

Kde je naše víra?

Duchovní dary, zázraky Následování Krista

Ježíšovo učení bylo neodmyslitelně doprovázeno mocnými činy a zázraky. To pokračovalo i v prvotní církvi. Nemělo by nás znepokojovat, že v dnešní době tolik zázraků nezažíváme? Co s tím můžeme dělat? Jakou víru měli lidé, kteří byli svědky nadpřirozených uzdravení v Bibli? Co s onou káravou otázkou, kterou pokládá Ježíš učedníkům: „Kde je vaše víra?“.

KazatelLukáš Ondráček Datum kázání 25. 2. 2024 Biblický verš Mt 8,5-13; Mt 15,22-28; L 8,22-25; Mk 9,14-29
Stáhnout MP3 Poslechnout