KS Praha logo
CZ
CZ EN

Máme mysl Kristovu?

Žijeme ve světě, který stále více vykazuje znaky poslední doby. Ovlivňuje Církev, která ale má mít vliv na svět. Projevuje se to ve způsobu našeho myšlení, v pohnutkách našich rozhodnutí a činů. Dovolme si být v něčem onou nepřizpůsobivou menšinou a uchovat si Kristovu mysl.

KazatelJosef Hejnic Datum kázání 15. 10. 2023 Biblický verš Mk 11,12-14.20-26; 1K 2,6-16 ; Ř 12,1-2
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
41:16

Další podobná kázání

Naděje ve zkouškách

Bůh, Kristus, Duch svatý Následování Krista Poslední doba, druhý příchod

Těžkosti a trápení patří k životu na zemi. Navzdory okolnostem nám ale Bůh slibuje naději a slavné dědictví. Co jsme to vlastně zdědili, pro koho je to dědictví určené a jak ho uchopit?

KazatelTereza Hejnicová Datum kázání 8. 10. 2023 Biblický verš 1.Pt 1,3-9
Stáhnout MP3 Poslechnout